Zmiany w programie Czyste Powietrze

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu – weszły w życie zmiany w programie czyste Powietrze. Dzięki temu produkty marki WIŚNIOWSKI  będzie można kupić z większym dofinansowaniem, niż dotychczas.

Przypomnijmy - beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Czyste Powietrze - wyższy dochód i wyższe dofinansowanie

Podobnie, jak dotychczas, beneficjenci zostali podzieleni na trzy grupy, jednak zmianie uległa wysokość ich dochodów:

Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania to osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł (wcześniej 100 000 zł);Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania to osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894 zł (wcześniej 1564 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, a 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym (wcześniej 2189 zł);Uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania to osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym (wcześniej 900 zł), 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (wcześniej 1260 zł) lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (przysługujące w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na podstawowym poziomie dofinansowania maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł (dotychczas 30 tys. zł), na podwyższonym – 99 tys. zł (dotychczas: 47 tys. zł), zaś na najwyższym poziomie dofinansowania – nawet 136 tys. zł (dotychczas: 79 tys. zł).

Warto zwrócić uwagę na to, że Intensywność dofinansowania odnosi się do kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

Audyt konieczny

Wprowadzenie zmian w programie Czyste Powietrze umożliwi nie tylko uzyskanie wyższego dofinansowania, ale także kompleksową modernizację całego budynku. W tym przypadku konieczny będzie audyt energetyczny budynku, na który również można uzyskać dofinansowanie.

Ponowne dofinansowanie

Osoby, które uzyskały już wcześniej dofinansowanie na wymianę kotła, będą miały możliwość złożyć wniosek ponownie - tym razem na dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych.

Nowe zasady kredytowania przedsięwzięć

Zmieniły się również zasady zaciągania pożyczek. Pożyczkę z dotacją na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu będzie można uzyskać na inwestycje, które rozpoczęły się nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku w banku. Będzie można ubiegać się także o prefinansowanie inwestycji w wysokości 50% dotacji. Środki trafią do wykonawcy. - pierwsza transza 14 dni po podpisaniu umowy, a pozostałe środki do 30 dni od zakończenia realizacji remontu.

Termomodernizacja z WIŚNIOWSKI

Dofinansowanie na wymianę stolarki w programie Czyste Powietrze może wynieść nawet 100% (dla osób uprawnionych do najwyższego dofinansowania).

W przypadku stolarki drzwiowej koszt kwalifikowane obejmują jej zakup/montaż, w tym drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe, zakup i montaż materiałów budowlanych w celu  przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. W przypadku stolarki okiennej koszty kwalifikowane to: zakup/montaż stolarki okiennej, w tym okien/drzwi balkonowych, okien połaciowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych wraz z systemami montażowymi, a także zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. W odniesieniu do bram garażowych sytuacja przedstawia się analogicznie – możliwy jest zakup i montaż bram oraz niezbędnych materiałów budowlanych.

Kliknij i dowiedz się jak skorzystać z programu Czyste Powietrze - poznaj produkty WIŚNIOWSKI dla termomodernizacji.

Udostępnij artykuł

Może Cię również zainteresować

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. Poznaj praktyczne rozwiązania i porady dotyczące szerokiej gamy produktów WIŚNIOWSKI.