Zyskaj do 135 000 zł w ramach programu “Czyste powietrze 2024”

Zyskaj do 135 000 zł w ramach programu “Czyste powietrze 2024”

Wybierz superciepłe segmentowe bramy garażowe, energooszczędne okna PVC i bezpieczne drzwi wejściowe. Dzięki produktom dla termoizolacji WIŚNIOWSKI obniżysz rachunki za ogrzewanie, gwarantując sobie doskonały design i spokój na długie lata. Termomodernizacja z bramami, oknami i drzwiami WIŚNIOWSKI to inwestycja – inwestuj więc mądrze!

Potrzebujesz Deklaracji Właściwości Produktowych lub chcesz zadać pytanie? Napisz do nas!

Planujesz termomodernizację? Napisz do nas!

Skorzystaj z naszego wsparcia! Odpowiemy na Twoje pytania.

Produkty WIŚNIOWSKI dla termomodernizacji

Bramy garażowe dla termomodernizacji


Superciepłe PRIME i UniTherm oraz ekonomiczna UniPro

W bramach PRIME i UniTherm zastosowano oryginalne panele INNOVO o grubości 60 mm. Ich współczynnik U wynosi jedynie 0,33 W/m2K. Dzięki temu PRIME i UniTherm są nawet o 20% cieplejsze niż rynkowe standardy. Doskonale sprawdzą się w domach energooszczędnych i pasywnych. Uzupełnieniem oferty jest ekonomiczna i ciepła brama UniPro z panelem 40 mm.

Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI spełniają wymagania programu „Czyste Powietrze”*: a to gwarancja niższych rachunków za ogrzewanie. Wybierz bramy z napędem METRO Smart io, by mieć nad nimi kontrolę z poziomu aplikacji w smartfonie.

* z wyłączeniem bram serii RenoSystem, SNP 2.0 i SSt 2.0 oraz UniPro w wymiarze poniżej 2000 x 2000 mm. Przeszklenia, kratki wentylacyjne, panele aluminiowe oraz drzwi przejściowe i dla zwierząt obniżają współczynnik U.

Dowiedz się więcej o naszych bramach garażowych

Okna dla termomodernizacji


Energooszczędne okna PVC PRIMO i DEVELO

Okna to pierwszy element stolarki, który montuje się w budynku. To przede wszystkim one odpowiadają później za właściwą termoizolację domu, ale mocno wpływają również na jego wygląd. Okna PVC WIŚNIOWSKI to nie tylko doskonały design wsparty technologią V-Perfect, ale również najlepsze rozwiązania dla termoizolacji.

Wersja trzyszybowa okien PRIMO 82 jest o nawet 36% cieplejsza niż dwuszybowa – to niższe rachunki za ogrzewanie i przykładna ekologiczna postawa. Okna PVC PRIMO 82 i PRIMO 76 oraz linia DEVELO posiadają współczynnik U na poziomie nawet 0,76 W/m2K!*

*Wartości te odnoszą się do okien PRIMO 82 o wym. 1230 x 1480 [mm] i pakiecie 3 - szybowym Ug = 0,5 W/m2K z ciepłą ramką.

Poznaj bliżej energooszczędne okna PVC

Drzwi wejściowe dla termomodernizacji


Bezpieczne drzwi CREO, NOVA i NEXIO

W ofercie drzwi wejściowych WIŚNIOWSKI rozwiązaniem stworzonym dla termomodernizacji są drzwi CREO, NOVA i NEXIO. Drzwi CREO i NOVA łączą w sobie wszystkie najważniejsze cechy: są bezpieczne, ciepłe, piękne i trwałe. NEXIO to najbardziej ekonomiczny wybór, który sprawdzi się również jako dodatkowe wejście do domu lub garażu. Drzwi WIŚNIOWSKI można z łatwością dostosować wizualnie do własnych potrzeb wykorzystując szeroką ofertę wzorów i opcji, pozwalających na niemal nieograniczoną personalizację.

Sprawdź przewagi naszych drzwi

Jak starać się o dotacje i ulgi?

Program „Czyste Powietrze” pozwala na uzyskanie dotacji do 135 tysięcy złotych – w zależności od Twojego dochodu i rodzaju przeprowadzonych prac. Najważniejsze jednak jest to, że program obejmuje kompleksowe prace termomodernizacyjne, nie dotyczy jedynie wymiany źródła ciepła. Bez obaw można więc rozliczyć w jego ramach również wymianę stolarki i ocieplenie budynku.

1. Podstawowy poziom finansowania

Możesz liczyć na maksymalnie 66 tysięcy złotych w formie dotacji

Kto może skorzystać?

Musisz spełniać następujące wymagania

 • być osobą fizyczną
 • być właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • twój dochód roczny nie może przekraczać kwoty 135 000 zł, W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się – przy czym nadal suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł


Na jaką dotację możesz liczyć?

OPCJA 1 - do 66 000 zł

Co obejmuje:
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda
 • zakup i montaż gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
Dodatkowo:
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), 
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), 
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 
Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 66 000 zł (z instalacją PV) 
 • 60 000 zł (bez instalacji PV) 

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 41 000 zł (z instalacją PV) 
 • 35 000 zł (bez instalacji PV) 

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

OPCJA 2 - do 56 000 zł

Co obejmuje:

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja 1 wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu
Dodatkowo:
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)  
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 56 000 zł (z instalacją PV)
 • 50 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 31 000 zł (z instalacją PV)
 • 25 000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

OPCJA 3 - do 33 000 zł

Co obejmuje:

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła

Dopuszcza się przyznanie dotacji na:
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz. 
Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 48 000 zł

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)2. Podwyższony poziom finansowania

Możesz liczyć na maksymalnie 99 tysięcy złotych w formie dotacji

Kto może skorzystać?

Musisz spełniać następujące wymagania

 • być osobą fizyczną
 • być właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka Twojego gospodarstwa domowego nie może przekracza kwoty:
  a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Na jaką dotację możesz liczyć?

OPCJA 1 - do 99 000 zł

Co obejmuje:

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo
 • gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych) 
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), 
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 
Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 99 000 zł (z instalacją PV) 
 • 90 000 zł (bez instalacji PV) 

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 59 000 zł (z instalacją PV) 
 • 50 000 zł (bez instalacji PV) 

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

OPCJA 2 - do 81 000 zł

Co obejmuje:

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo 
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu. 
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 81 000 zł (z instalacją PV)
 • 72 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 41 000 zł (z instalacją PV)
 • 32 000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

OPCJA 3 - do 48 000 zł

Co obejmuje:

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), 
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 48 000 zł

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)3. Najwyższy poziom finansowania

Możesz liczyć na maksymalnie 135 tysięcy złotych w formie dotacji

Kto może skorzystać?

Musisz spełniać następujące wymagania

 • być właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka Twojego gospodarstwa domowego nie może przekracza kwoty:
  a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Na jaką dotację możesz liczyć?

OPCJA 1 - do 135 000 zł

Co obejmuje:

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo
 • gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych) 
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), 
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 
Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 135 000 zł (z instalacją PV) 
 • 120 000 zł (bez instalacji PV) 

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 79 000 zł (z instalacją PV) 
 • 70 000 zł (bez instalacji PV) 

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

OPCJA 2 - do 115 000 zł

Co obejmuje:

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo 
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu. 
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 115 000 zł (z instalacją PV)
 • 100 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 59 000 zł (z instalacją PV)
 • 50 000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

OPCJA 3 - do 70 000 zł

Co obejmuje:

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), 
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 70 000 zł

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)„Czyste Powietrze” – jak złożyć wniosek?

Przez Internet

Wniosek do programu „Czyste Powietrze” możesz złożyć przez Internet, nie ruszając się z domu. Pamiętaj jednak, że do tego wymagany jest Profil Zaufany lub e-dowód. Wejdź na portal gov.pl i znajdź zakładkę „Nieruchomości i środowisko”, wybierz opcję „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”. Następnie kliknij przycisk „Złóż wniosek”.

Teraz musisz się zalogować za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Następnie musisz stworzyć i dokładnie wypełnić wniosek – sprawdź go dokładnie, dołączając wymagane dokumenty (muszą być w formie skanów lub w wersjach elektronicznych). Wystarczy, że gotowy wniosek podpiszesz elektronicznie i wyślesz go do urzędników.

Wniosek możesz tez złożyć bezpośrednio w systemie GWD wypełniając go i podpisując podpisem kwalifikowanym, a następnie przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚIGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).


W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jeżeli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego, wypełnij wniosek w systemie GWD, należy zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie wydrukować ten wniosek z systemu GWD, podpisać go swoim odręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym

Wyszukiwarka gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych pomoże Ci odnaleźć swoją gminę i sprawdzić, czy ma podpisaną umowę z właściwym WFOŚIGW. Jeżeli tak, możesz udać się tam, by skorzystać z pomocy konsultanta w wypełnianiu wniosku.

Za pośrednictwem banku

Jeżeli składasz wniosek Kredyt Czyste Powietrze, złóż go w banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”. Po jego przyznaniu w tym samym banku złóż wniosek o dotację. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank przekaże zaakceptowany przez Ciebie wniosek o dotację do WFOŚIGW, zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego. Wypłata kredytu przez bank nastąpi po otrzymaniu pozytywnej decyzji z WFOŚIGW o przyznaniu dotacji.

U ekoDORADCY WIŚNIOWSKI

Termomodernizacja z bramami, oknami i drzwiami WIŚNIOWSKI to inwestycja, która poprawi komfort życia Twojej rodziny i obniży rachunki za ogrzewanie.

U ekoDORADCY WIŚNIOWSKI nie tylko wypełnisz wniosek o dofinansowanie, ale też wybierzesz najlepsze bramy, okna i drzwi do Twojego domu. EkoDORADCA WIŚNIOWSKI to Twoje wsparcie w termomodernizacji.

Znajdź punkt sprzedaży WIŚNIOWSKI i zapytaj o możliwość pomocy w wypełnieniu wniosku.

Planujesz termomodernizację? Skorzystaj z naszego wsparcia!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Napisz do nas, a jeśli potrzebujesz Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU), wpisz numer seryjny Twojego produktu.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. Poznaj praktyczne rozwiązania i porady dotyczące szerokiej gamy produktów WIŚNIOWSKI.

Inspiracje

Zobacz nasze realizacje i zainspiruj się nowoczesnym ponadczasowym designem z produktami WIŚNIOWSKI.

Drzwi CREO 313 z doświetlami bocznymi
Drzwi zewnętrzne CREO 331; RAL 5024
Drzwi tarasowe HST DEVELO
Drzwi tarasowe HST DEVELO
Brama garażowa UniPro w wersji RenoSystem
Brama garażowa UniPro w wersji RenoSystem; fasada i drzwi z profili aluminiowych
Brama segmentowa UniTherm; kolor RAL 9005 silkline
Brama PRIME w kolorze HI FLAME RED
Brama PRIME w kolorze HI FLAME RED; drzwi CREO 336
Brama UniTherm; drzwi CREO
Brama UniTherm; drzwi CREO; okno PRIMO
Bramy segmentowe; drzwi boczne panelowe
Brama garażowa UniPro z aplikacjami
Drzwi balkonowe FUTURO
Drzwi balkonowe FUTURO
LUX AW.10.54
LUX AW.10.54
MODERN AW.10.112
MODERN AW.10.104
Brama przesuwna
Furtka
Rolety PROTECTA
Rolety PROTECTA
Rolety PROTECTA
Rolety PROTECTA
Rolety PROTECTA
Okna i drzwi tarasowe PRIMO
Okna i drzwi tarasowe PRIMO
Drzwi tarasowe PVC PRIMO

Poznaj produkty

Zdjęcie wnętrza salonu

Sprawdź, gdzie kupić produkty WIŚNIOWSKI