Deklaracja Środowiskowa EPD dla bram i ogrodzeń WIŚNIOWSKI

Deklaracja Środowiskowa EPD dla bram i ogrodzeń WIŚNIOWSKI

Mamy bardzo ważną informację dla inwestorów, dla których istotny jest wybór jakościowych i zrównoważonych materiałów, a więc produktów tworzonych z myślą o środowisku. Instytut Techniki Budowlanej sprawdził proces produkcji naszych ogrodzeń, wydając stosowną dokumentację, która pozwala nam z dumą chwalić się Deklaracją Środowiskową Typu III EPD (ang. Environmental Product Declaration) dla systemów ogrodzeniowych oraz bram przemysłowych produkowanych w Polsce. 

Wśród produktów WIŚNIOWSKI, dla których uzyskano EPD, są: bramy ogrodzeniowe, bramy przemysłowe, segmenty i panele VEGA. W procesie produkcji tych wyrobów nie powstają żadne produkty uboczne, a do ich wytwarzania wykorzystywane są surowce pochodzące z recyklingu lub odzysku.  

Deklaracja Środowiskowa Produktu pozwala szczegółowo prześledzić oddziaływanie produktu na środowisko podczas całego cyklu jego życia (LCA – Life Cycle Assesment) – począwszy od pozyskania materiałów, przez etap produkcji, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu. 

MakroPro WIŚNIOWSKI

Deklaracja określa następujące parametry: ilość surowców niezbędnych do wytworzenia produktu, energochłonność procesu produkcji, zużycie wody oraz energii elektrycznej, dane dotyczące emisji do wód, gleby i powietrza, a także ilość wytworzonych w całym cyklu odpadów. To szczegółowe informacje, które pokazują, jaki wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życia wywiera określony wyrób. 

Dzięki deklaracji EPD klienci używający wyrób mają udostępnioną wiedzę o jego śladzie węglowym, wpływie na środowisko oraz o tym, jakie surowce zostały zużyte w procesie produkcji. Na tej podstawie mogą m.in. dokonać oceny całego cyklu życia nie tylko produktu, ale również samego budynku. Projektantowi pozwoli to na włączenie zrównoważonych i trwałych rozwiązań z myślą o przyszłych emisjach, które powstaną w fazie eksploatacji – już na etapie projektu. Klientom z kolei dostęp do deklaracji EPD umożliwia podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich związanych z ograniczeniem wpływu swojej inwestycji na środowisko. Ponadto wykorzystywanie wyrobów z deklaracją środowiskową typu III zwiększa liczbę punktów w procesie zielonej certyfikacji budynków w znanych programach: BREEAM, LEED i innych. Karolina Dorula-Mamala, Kierownik Działu Badań i Certyfikacji Produktów oraz Kierownik Projektu ESG
zrównoważone ogrodzenia

Uzyskanie deklaracji EPD poprzedza weryfikacja przez akredytowaną i notyfikowaną jednostkę certyfikowaną, w tym przypadku był to Instytut Techniki Budowlanej. Dokonuje ona oceny cyklu życia produktu w oparciu o jego zgodność z wymaganiami norm EN ISO 14025 Etykiety i deklaracje środowiskowe typu III oraz EN 15804 Zrównoważoność obiektów budowlanych - Deklaracje środowiskowe wyrobu - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.

Rekomendacja Instytutu Techniki Budowlanej pod deklaracją środowiskową III typu dla bram i systemów ogrodzeniowych jest rzetelnym potwierdzeniem, że produkty WIŚNIOWSKI to najlepszy wybór dla zrównoważonego budownictwa. Wprowadzając na rynek wyroby, które z jednej strony są mniej emisyjne, a z drugiej zapewniają konkurencyjne parametry techniczne, w istotny sposób ograniczamy wpływ naszych procesów produkcyjnych na środowisko.

Udostępnij artykuł

Może Cię również zainteresować

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. Poznaj praktyczne rozwiązania i porady dotyczące szerokiej gamy produktów WIŚNIOWSKI.