Dlaczego etykieta energetyczna?

Dlaczego etykieta energetyczna?

Posiadanie etykiety energetycznej na wyrobach budowlanych nie tylko ułatwia określenie klasy energetycznej całego budynku, ale również dostarcza informacji, na jakie oszczędności możesz liczyć w czasie jego użytkowania. 

Zużycie energii przez budynki odpowiada za ponad 40% emisji CO2 i gazów cieplarnianych w Europie. Wynika ono przede wszystkim ze zużycia systemów klimatyzacji i ogrzewania. W kwestii ogrzewania decydujące są straty wynikające z niewłaściwego docieplenia elewacji oraz montażu drzwi, okien i bram. Zapewnienie użytkownikom zwiększonego komfortu termicznego, czyli dobranie drzwi, okien, bram z odpowiednio niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz z dobrą izolacją i inteligentnym systemem automatyki, ma fundamentalny wpływ na efektywność energetyczną budynku jako całości. To z kolei przekłada się na wymierne oszczędności energii. 

Firma WIŚNIOWSKI wykorzystuje system etykiet energetycznych stworzony przez międzynarodową organizację European Door and Shutter Federation (E.D.S.F.), który jest zgodny z dyrektywami:

• 2009/125/WE – ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią,

• 2010/31/UE – w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Etykiety energetyczne jasno wskazują główne parametry, które mają wpływ na charakterystykę energetyczną okien, drzwi i bram garażowych. Czynnikami mającymi wpływ na kalkulację i wyniki podawane w klasach energetycznych dla bram są między innymi:

  1. Współczynnik przenikalności cieplnej.
  2. Infiltracja powietrza.
  3. Przepuszczalność powietrza.
  4. Promieniowanie słoneczne w przypadku przeszkleń
efektywność energetyczna okien

Dlaczego ważne jest etykietowanie wyrobów ? 

Wprowadzenie klas energetycznych jest obowiązkiem krajów członkowskich wynikającym z dyrektywy efektywności energetycznej budynków (EPBD) z 2018 roku. Każdy budynek na terenie Polski musi mieć dokument zawierający świadectwo energetyczne oraz informację, do jakiej klasy energetycznej należy. Skala klas energetycznych występuje w zakresie od A+ do G.

Klasy energetyczne budynków dotyczą zużycia energii końcowej, czyli tej bezpośrednio związanej z opłatami na rachunkach za ogrzewanie. Tym samym budynek w klasie A+ będzie budynkiem plus energetycznym w bilansie nieodnawialnej energii pierwotnej, budynek w klasie A będzie budynkiem zeroemisyjnym, a budynek o najgorszej charakterystyce energetycznej będzie oznaczony klasą G. Różnica w kosztach ogrzewania obiektu o klasie energetycznej A i klasie energetycznej F czy G  jest ogromna – poziom kosztów ogrzewania może być ponad pięcio- lub nawet sześciokrotnie większy.

Wybierając drzwi, okna i bramy garażowe, warto więc zwrócić uwagę na ich klasę energetyczną, a finalnie wybrać te, które zagwarantują jak największe oszczędności energii. 

Udostępnij artykuł

Może Cię również zainteresować

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. Poznaj praktyczne rozwiązania i porady dotyczące szerokiej gamy produktów WIŚNIOWSKI.