Fundacja Horyzont 360 z nagrodą #ekoLIDER

Fundacja Horyzont 360 z nagrodą #ekoLIDER

39 instytucji z województwa małopolskiego zostało wyróżnionych przez WFOŚiGW w Krakowie za działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz edukacji ekologicznej. Wśród nich znalazła się Fundacja Horyzont 360, która zdobyła III miejsce w kategorii #ekoAKCJA.

W tegorocznej akcji sprzątania Sądecczyzny wzięło udział ponad 7,2 tys. uczestników. 

Akcja objęła swoim zasięgiem cztery powiaty: od Limanowej, powiat nowosądecki, przez miasto Nowy Sącz, po powiat gorlicki. Wzięli w niej udział uczniowie szkół, przedszkoli ale też osoby prywatne i instytucje. Celem Fundacji jest edukacja ekologiczna, którą realizujemy nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Sprzątanie świata pomaga w rozwijaniu świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat. Dzieci uczą się, że mają wpływ na stan środowiska i że ich działania mogą mieć pozytywny wpływ na planetę. To z kolei zachęca ich do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących ochrony środowiska w przyszłości. Sprzątanie Sądecczyzny to także wyraz naszego lokalnego patriotyzmu i nauka odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. dr Monika Bochenek, prezes zarządu Fundacji Horyzont 360

Od lat firma WIŚNIOWSKI wraz z Fundacją Horyzont360 działają wspólnie na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Realizowany od czterech lat program ,,Bądź Eko Fanem” ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych wśród młodych mieszkańców subregionu sądeckiego. Działania ekologiczne są skierowane zarówno do najmłodszych, jak i nieco starszych mieszkańców regionu.

Jesteśmy przekonani, że oddziałując na społeczeństwo wspieramy ochronę środowiska i przyczyniamy się do poprawy jakości życia i edukacji społeczeństwa. Nasze akcje #SprzątamydlaSądecczyzny, warsztaty pro ekologiczne, konkursy tematyczne jak np. „Ja dla środowiska” oraz konferencje tematyczne, np. „Nowe technologie dla środowiska”, spotkały się z ogromną przychylnością tak ze strony instytucji, jak i osób prywatnych. Na szczęście takie akcje nikogo już nie dziwią. Wszyscy chętnie włączają się do sprzątania świata, bo mają świadomość, że jest ono po prostu potrzebne. Cieszymy się, że nasze działania zyskały uznanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i że znaleźliśmy się w gronie liderów ekologicznych województwa małopolskiego. dr Monika Bochenek, prezes zarządu Fundacji Horyzont 360

Z roku na rok w akcję #SprzątamydlaSądecczyzny włącza się coraz więcej osób. Rośnie liczba zebranych odpadów, jednak kluczowa jest zmiana postaw i zachowań na rzecz ochrony środowiska, dzięki czemu takie akcje w przyszłości w ogóle nie będą potrzebne.

Udostępnij artykuł

Może Cię również zainteresować

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. Poznaj praktyczne rozwiązania i porady dotyczące szerokiej gamy produktów WIŚNIOWSKI.